Економічне підгрунтя для “зеленої” програми реконструкції для України

Україна потребує значних ресурсів для відбудови після війни з россією. Программа реконструкції повина фокусуватися на низьковуглецевих технологіях, беручи до уваги зниження вартості зелених техноолгій, міжнародні кліматичні зобов’язання та перспективи вступу до ЄС, значне зростання цін на викопне паливо, а також залежність від россійського викопного палива.

Автор(и):
David Saha, Pavel Bilek, Ievgenii Cherviachenko, Manuel von Mettenheim, Rouven Stubbe

Що таке Презентація?

Подібно до аналітичного дослідження, концентрується на поточних чи майбутніх темах щодо ведення політики. Економічний аналіз та рекомендації щодо ведення політики подаються стисло, з акцентом на основні аргументи та результати.