Енергетична стратегія 2035. Прогрес імплементації (чер-жов 18)

Короткий огляд

Найбільший прогрес був досягнений у сегментах «Нова модель ринку електроенергії» та «Відновлювані джерела енергії та енергоефективність». Проте, виконання декількох проектів вже затримано, що ставить під загрозу вчасну імплементацію першого етапу Енергетичної стратегії 2035. На нашу думку, у першу чергу слід приділити увагу реформуванню системи балансування на газовому ринку. Перехід з щомісячного на добове балансування дозволить Україні покращити фінансову ліквідність та конкурентоспроможність. Гальмування цього процесу відбувалося через суперечності між оператором системи передачі, операторами системи розподілу, а також регуляторним органом. Якнайшвидша імплементація добового балансування є вкрай важливою для створення функціонального газового ринку.

Більш того, ми вважаємо, що особливо важливою є імплементація продуманого Закону «Про аукціонну систему відновлюваних джерел енергії». Закон, запропонований Верховною Радою України, має на меті замінити надмірно завищені «зелені» тарифи, що діють наразі. Без змінення наявної системи «зелених» тарифів навіть скромні цілі 2020-2025 рр. будуть недосяжними. Однак, ані основний закон, ані альтернативні проекти, подані парламентськими групами, не пропонують вирішення проблем щодо наявної системи, як, наприклад, обмеження її дії до 2030 р. Саме тому важливо, щоб необхідні невідкладні рішення щодо рівня тарифів не перешкоджали встановленню ретельно продуманої системи, що сприятиме економічно-ефективній експлуатації ВДЕ відповідно до Енергетичної стратегії.

Останні дослідження в рамках Стратегії низьковуглецевого розвитку України (див. ст.5-6) продемонстрували гарні перспективи щодо експансії відновлюваних джерел енергії в Україні. На противагу попереднім прогнозам, проста модель енергосистеми доводить, що наявну систему можна успішно балансувати, збільшуючи частку нестабільних відновлюваних джерел енергії до встановленої потужності у 15 ГВт.

Автор(и):
Dr. Georg Zachmann, ABT

Що таке Квартальний Моніторинговий Звіт?

Впровадження Плану дій щодо енергетичного сектору України аналізується щоквартально. Документ оцінює прогрес у різних секторах та діях та представляє ключові зміни. Крім того, звіт подає детальний аналіз двох тем, які виявились актуальними для періоду, що розглядався.