Звільнення експорту електроенергії з-під дії CBAM ЄС

Умови звільнення та оцінка для України

У цій аналітичній записці розглядається відповідність України умовам Механізму вуглецевого прикордонного коригування ЄС (CBAM) для звільнення від оподаткування експорту електроенергії. Запроваджений у жовтні 2023 року, CBAM зобов’язує імпортерів певних товарів, включаючи електроенергію, враховувати та оплачувати вбудовані викиди парникових газів (ПГ), а повна імплементація цього механізму має відбутися у 2026 році. Україна має відповідати низці суворих критеріїв, щоб отримати право на звільнення від сплати, зокрема, гармонізувати свій ринок електроенергії та законодавство у сфері відновлюваної енергетики з нормами ЄС, впровадити систему торгівлі викидами (СТВ) з ціноутворенням, еквівалентним ціноутворенню СТВ ЄС, до 2030 року, а також встановити гарантії проти непрямого імпорту електроенергії з третіх країн, які не дотримуються цих вимог. Незважаючи на виклики, зокрема запровадження СТВ з ціновим еквівалентом, дослідження підкреслює необхідність дотримання Україною цих умов, деталізуючи потребу в системі захисту від витоків вуглецю та критичну важливість подання першого звіту про виконання зобов’язань до 1 липня 2025 року. Невиконання цих умов не лише загрожує витратами на CBAM, але й ставить під загрозу інтеграцію ринку електроенергії України та її ширші цілі щодо вступу до ЄС, що підкреслює нагальність та важливість зусиль України щодо приведення її у відповідність до стандартів та правил ЄС.

Автор(и):
Rouven Stubbe, Henriette Weser, Pavel Bilek

Що таке Аналітичне Дослідження?

Аналітичне дослідження стосується поточних чи можливих майбутніх тем щодо ведення політики. Містить детальний економічний аналіз обраної теми, що є основою для рекомендацій щодо ведення політики та можливих дії.