Політичні реформи на підтримку «зеленої» відбудови України Рекомендації для теплоенергетичного сектору

Цей брифінг є частиною стратегічної пропозиції LCU «Політичні реформи, що підтримують зелену реконструкцію України». У брифінгу ми аналізуємо рекомендації щодо політичних реформ у секторі теплопостачання України з особливою увагою до централізованого теплопостачання. Не дивлячись на існування вагомих економічних причин для зеленої реконструкції теплового сектору України, ми наголошуємо на необхідності подолати значні регуляторні перешкоди щоб мобілізувати необхідні інвестиції в низьковуглецеві активи. Ключові політичні реформи мають включати поступове скасування субсидій на газ, покращення платіжної дисципліни, впровадження реформи тарифів у напрямку стимулюючого регулювання, гармонізацію нормативів централізованого опалення, встановлення цін на викиди вуглецю, посилення соціальних трансфертів та вдосконалення управління державними підприємствами.

Автор(и):
Rouven Stubbe

Що таке Презентація?

Подібно до аналітичного дослідження, концентрується на поточних чи майбутніх темах щодо ведення політики. Економічний аналіз та рекомендації щодо ведення політики подаються стисло, з акцентом на основні аргументи та результати.