Розробка Національного плану з енергетики та клімату України

Резюме

Як продовження прийняття Радою Міністрів Енергетичного Співтовариства Рекомендації 2018/01/MC-EnC щодо підготовки до розробки інтегрованих національних планів з енергетики та клімату (НПЕК), Україні необхідно розпочати підготовчу роботу над політичними, аналітичними та технічними аспектами плану. Розробку плану слід розглядати не як адміністративний тягар, а як стратегічну можливість:

  • Абсолютно точно те, що перетворення українського енергетичного сектору та економіки мають бути підкріплені дієвими та узгодженими стратегіями, що забезпечать прогнозованість, чіткий та надійний шлях до енергетичної безпеки, сталості та конкурентоздатності;
  • План може слугувати інструментом, що сприятиме європейській інтеграції України, залученню інвестицій та фінансування;
  • План та політика, на якій він ґрунтується, є головними чинниками запобігання нової «вуглецевої стіни», виникнення якої між ЄС, який поглиблює процеси декарбонізації, та Україною, могло би бути ризиком для перспектив інтеграції з ЄС у майбутньому.


Національний план повинен узгоджуватися із вже ухваленими довгостроковими стратегічними документами, його розробка має координуватися на міжвідомчому рівні, до розробки слід залучити провідних зацікавлених сторін із державного та приватного сектору з усієї України. У тексті плану необхідно надати критичну оцінку попереднього розвитку ситуації та тенденцій, високоприбутковим можливостям, витратам, обмеженням, а також закласти підвалини для більшої прогнозованості у політиці та регулюванні.

Автор(и):
Marc-Antoine Eyl-Mazzega, Carole Mathieu, ABT

Що таке Аналітичне Дослідження?

Аналітичне дослідження стосується поточних чи можливих майбутніх тем щодо ведення політики. Містить детальний економічний аналіз обраної теми, що є основою для рекомендацій щодо ведення політики та можливих дії.