Сприяння структурним змінам у вугледобувних регіонах України

Резюме

Хоча вугледобувна промисловість України в цілому переживає спад, вона все ще відіграє суттєву роль у забезпеченні зайнятості населення у певних областях країни. Втім, частка її внеску у економіку є низькою, попри те, що на цей сектор надаються значні дотації. Вугілля втрачає конкурентоздатність як енергоносій у порівнянні з відновлюваними джерелами енергії.

Подальший спад у вугледобувній промисловості у тривалій перспективі здається неминучим. Вирішальне значення має запуск процесу підтримки поступових структурних змін у вугледобувних регіонах, який повинен відбутися якомога раніше, щоб уникнути раптового структурного колапсу. З міжнародного досвіду випливає, що запуск такого процесу має бути санкціонованим на найвищому політичному рівні, повинен мати політичну підтримку та значне фінансування.Ініційований згори, процес структурних змін водночас повинен також розвиватися у напрямку «знизу вгору». Відтак, необхідно створити регіональні агентства розвитку, а також фонд структурних змін для сприяння економічному розвитку та соціальній стабільності у регіонах.

Результати нашого аналізу показують, що негативного впливу на ринок праці можна уникнути за умови надання належної підтримки перепідготовки молодих шахтарів, робіт із виведення з експлуатації у перехідний період та запровадження справедливих пенсійних схем. Успішні структурні зміни у вугледобувних регіонах можуть навпаки дати поштовх економічному переходу до промисловості, що більш орієнтована на майбутнє, та допомогти подолати соціально-економічні виклики, що постали перед цими регіонами сьогодні.

Автор(и):
Simon Unterschütz, Oleksii Mykhailenko, Dmytro Naumenko, ABT

Що таке Презентація?

Подібно до аналітичного дослідження, концентрується на поточних чи майбутніх темах щодо ведення політики. Економічний аналіз та рекомендації щодо ведення політики подаються стисло, з акцентом на основні аргументи та результати.