Уряду передали проєкт Національного Плану з Енергетики та Клімату

22 липня проєкт Low Carbon Ukraine передав проєкт Інтегрованого плану з боротьби зі зміною клімату та розвитку енергетики до 2030 року (НПЕК) заступнику Міністра енергетики Ярославу Демченкову. Саме Міністерство енергетики відповідальне за процес розробки проєкту НПЕК.

Міністерство енергетики звернулося до проєкту Low Carbon Ukraine за підтримкою у підготовці проєкту НПЕК відповідно до шаблону, що був запропонований Енергетичним Співтовариством. Після установчої зустрічі у травні 2019 року та формування технічної робочої групи під егідою Міністерства, силами проєкту LCU була розпочата робота над дослідженням існуючої політики та заходів, планів та стратегій, та здійснення глибокого вивчення цілей та аналізу прогалин (gap analysis). Відповідно до запропонованого Енергетичним Співтовариством шаблону, цей огляд складений із трьох розділів:

  • Розділ 1: Огляд і процес розробки Плану
  • Розділ 2: Національні цілі та цільові показники
  • Розділ 3: Політики та заходи

Останні два розділи описують очікуваний вплив реалізації політик та заходів у межах п’яти вимірів Енергетичного Союзу (пояснення див. нижче): 

  • Базовий сценарій (Розділ 4): Поточна ситуація та прогнози з існуючими політиками та заходами
  • Сценарій реалізації політик (Розділ 5): Оцінка впливу запланованих політик та заходів

Розділ 5 не був включений до поданого проєкту через чіткий запит Міністерства енергетики, оскільки оновлені сценарії для другого Національно-визначеного внеску (НВВ) України до Паризької угоди, які в ідеалі мали би бути узгоджені із сценаріями НПЕК, все ще перебувають на стадії обговорення.

Протягом підготовчого етапу проєкт LCU звітував про результати та хід робіт в ході регулярних зустрічей з відповідальним заступником міністра. 24 липня поданий проєкт НПЕК був представлений та обговорений з Експертною радою Міністерства енергетики у Києві. Очікується, що до кінця серпня документ буде розглянуто спеціалістами відомства, а у вересні оновлений План буде обговорений за участі ширшого кола стейкхолдерів.

КОНТЕКСТ

Як Договірна сторона Енергетичного Співтовариства, Україна взяла зобов’язання подати НПЕК до кінця 2020 року. Відповідно до Указу Президента №837/2019 інтегрований План повинен бути підготовлений та схвалений до 30 вересня 2020 року.

Початково, НПЕК розроблялися державами-членами ЄС у рамках Енергетичного Союзу. Ці плани покликані посилити процес управління між ЄС та державами-членами, забезпечити відповідність міжнародним зобов’язанням щодо клімату, підвищити прозорість політики держав-членів та врегулювати їх взаємодію.

Національний план керується цілісним підходом та відповідає п’ятьом основним вимірам Енергетичного Союзу в інтегрований спосіб, який визнає взаємодію між різними вимірами. Це означає, що інтегрований План передбачає звітування за чинними планами та стратегіями (і, таким чином, не являє собою жодної додаткової стратегії чи плану) та аналізує їхній вплив відповідно до п’яти вимірів Енергетичного Союзу:

  1. Енергетична безпека
  2. Внутрішній енергетичний ринок
  3. Енергоефективність
  4. Декарбонізація
  5. Дослідження, інновації та конкурентоспроможність

Інтегрований План охоплює період до 2030 року та містить прогноз до 2050 року.